Telewerk

Thuiswerk

Meer en meer werknemers doen die al dan niet regelmatig aan tele-thuiswerk doen.Gemiddeld telewerkt 17% van de werknemers, ongeveer één dag per week. En ook voor telewerkers is de bescherming van de veiligheid en gezondheid van belang.


 

Voor- en nadelen van telewerk

Studies wijzen vaak op een aantal voordelen van telewerk. Het is een manier om werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen, het reduceert de stress en de werknemer is beter geconcentreerd omdat hij minder wordt ‘lastiggevallen’ door collega’s. Doorgaans zouden telewerkers dan ook productiever zijn dan hun niet-telewerkende collega’s. Dat telewerk voor een betere werk-privé balans kan zorgen is minder eenduidig. Soms wordt het ook gewoon ingeschakeld als extra werktijd. 

Nadelen zijn mogelijk ook verminderde carrièremogelijkheden, een beperkter sociaal contact met de collega’s en ook de betrokkenheid met het bedrijf kan vervagen. Er is ook minder controle op wat een werknemer precies presteert. Bovendien beantwoordt de telewerkplek niet altijd aan de eisen inzake veiligheid en gezondheid.

 

Reglementaire bepalingen voor telewerk

De voorwaarden voor telewerk zijn vastgelegd in verscheidene wetten en besluiten afhankelijk of het om de privé-sector gaat of de overheid.
Alle telewerkers zijn wel gewone werknemers. Dat betekent dat de Welzijnswet van 4 augustus 1996 (BS 18 september 1996) en de Codex welzijn op het werk ook op hen van toepassing zijn.

Meer hierover vindt u in Reglementair kader van telewerk