Met persoonlijke beschermingsmiddelen beschermt een persoon zichzelf tegen risico's. Voorbeelden zijn veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, beschermkledij. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen ingezet worden als het niet mogelijk is om de risico's op een andere, meer efficiënte wijze aan te pakken. 

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Een persoonlijk beschermingsmiddel is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen opgedeeld worden volgens het lichaamsdeel dat ze beschermen:

  • lichaam: beschermkledij, signalisatiekledij
  • voeten: veiligheidsschoenen, veiligheidslaarzen
  • handen: veiligheidshandschoenen
  • ogen en gezicht: veiligheidsbrillen, gelaatschermen
  • hoofd: helm
  • gehoor: oorkappen, oordoppen

Keuze en aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen die in de EU op de markt gebracht worden, beantwoorden aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en dragen een CE-markering. Bij de selectie, uiteindelijke keuze en aankoop van pbm is het noodzakelijk om rekening te houden met de taken, risico's en de gerbuikers. Voor de aankoop zelf geldt een aankoopprocedure waarbij de tussenkomst van de preventieadviseur verplicht is (procedure drie groene lichten). 

Bekijk onze leidraad voor de keuze en aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

Relevante wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)