Werken op hoogte is risicovol. 15 % van de dodelijke arbeidsongevallen zijn valpartijen vanop hoogte.

Over werken op hoogte zijn er verscheidene regelgevende bepalingen. De belangrijkste zijn samengebracht in de Codex, Boek IV Arbeidsmiddelen, Titel 5  Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Er zijn enerzijds bepalingen die gelden voor alle arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte en anderzijds bepalingen voor drie specifieke groepen:

  • ladders, trapladders en platformladders;
  • steigers;
  • toegangs- en positioneringstechnieken met touwen.