Aan de hand van een ergonomische analyse reiken wij gedetailleerde aanbevelingen aan om de ergonomie binnen je organisatie te verbeteren.
Prevent beschikt over een jarenlange expertise in het uitvoeren van juridische compliancy checks om zo eventuele hiaten op te sporen.
Onze Ergo-, Welzijns-, Gezondheids- en VeiligheidsScans brengen de ergonomische, psychosociale, gezondheids- en veiligheidsrisico's in kaart.