Arbeidsorganisatie is een ruim begrip. Het verwijst naar de wijze waarop het werk is georganiseerd, aangestuurd. Het omvat aspecten zoals het toewijzen van taken, procedures, arbeidstijdschema's, werktempo, leiderschap, hiërarchische en beslissingsstructuren, ... 

Arbeidsorganisatie is beslissende factor

De arbeidsorganisatie beïnvloedt in sterke mate de wijze waarop de mensen samenwerken en dus ook de wijze waarop een onderneming resultaten kan behalen. Daarom dat er de laatste jaren sterk wordt ingezet op de innovatieve arbeidsorganisatie om zo efficiënter en beter te kunnen werken.