Eerstehulpverlening op het werk (EHBO) is een noodzaak. Want als er een ongeval gebeurt of indien iemand onwel wordt, is het kwestie van snel en efficiënt in te grijpen. Om de eerstehulpverlening op het werk in goede banen te leiden, zijn maatregelen vereist. 

Eerstehulpmaatregelen zijn verplicht

De wetgeving over welzijn op het werk biedt een kader voor het organiseren van eerstehulpverlening op het werk. Belangrijk daarbij is dat de werkgever rekening houdt met de bedrijfsactiviteiten en de specifieke omstandigheden.

De maatregelen die de werkgever moet nemen in het kader van de eerstehulpverlening kunnen onderverdeeld worden in vier groepen:
1 het aanduiden van eerstehulppersoneel zoals hulpverleners (EHBO-ers);
2 het voorzien van de nodige uitrusting zoals verbanddozen, een verzorgingslokaal;
3 het opstellen van eerstehulpprocedures zoals de informatie van de werknemers, de communicatie met externe hulpdiensten;
4 het bijhouden van een register waarin gegevens over de eerstehulpinterventies worden bijgehouden.