Disclamer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie actueel, nauwkeurig en volledig is, kunnen wij geen garanties geven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

Prevent nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze website bevat mogelijk links naar externe websites waarover Prevent nv geen controle heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of de nauwkeurigheid van de informatie op deze externe websites.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Prevent nv, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Prevent nv materiaal van deze website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op enigerlei wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Door het gebruik van deze website ga je akkoord met deze disclaimer. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website en de disclaimer op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Neem contact met ons op als je vragen of opmerkingen hebt over deze disclaimer.