Instanties van de overheid nemen een rol op in het beleid welzijn op het werk zowel op Europees, federaal als regionaal niveau. Zo is bijvoorbeeld het toezicht op de toepassing van de regels voor de bescherming van werknemers in handen van de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. De dienst houdt zich ook bezig met voorbereiding van de wetgeving, adviesverlening en bewustmaking. Op Europees niveau is het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (DG Employment) bezig met het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) verzamelt en verspreidt informatie.