Op een bouwplaats zijn er heel wat risico's aanwezig. Bovendien zijn er vaak verschillende aannemers tegelijk aan de slag. Daarom gelden er specifieke regels voor de coördinatie van de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De aanstelling van een veiligheidscoördinator is essentieel.