Typische risico's voor de zorgsector zijn biologische agentia (bv. virussen of prikongevallen met accidenteel bloedcontact), musculoskeletale aandoeningen (bv. ten gevolge van het tillen van patiënten) en psychosociale risico's (bv. geweld door derden of burn-out).