Beleid welzijn op het werk verwijst naar de doelstellingen, plannen, maatregelen en middelen die de overheid of een organisatie vastlegt om het welzijn van werknemers te bevorderen. Het beleid sluit aan bij de visie en de waarden van de organisatie. Een goede opvolging en bijsturing zijn noodzakelijk voor een voortdurende verbetering.

Wat is Welzijn op het werk?

Welzijn op het werk is een ruim begrip. “Welzijn” omvat alle aspecten (sociaal, fysiek, mentaal) van het menselijke leven. Welzijn op het werk gaat over alle aspecten die deel uitmaken van de mens in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Welzijn op het werk wordt gedefinieerd in de wet welzijn (wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, 4 augustus 1996, BS 18 september 1996). 

Artikel 4 van de wet bepaalt dat het welzijn wordt nagestreefd door maatregelen die betrekking hebben op:
1° de arbeidsveiligheid;
2° de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk;
3° de psychosociale aspecten van het werk;
4° de ergonomie;
5° de arbeidshygiëne;
6° de verfraaiing van de arbeidsplaatsen;
7° de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de punten 1° tot 6°.

Alle themapagina's binnen het thema Beleid Welzijn op het werk