Jaarlijks sterven in Europa 10.000 mensen in het verkeer. Zo’n 1.300 daarvan waren bestuurders van bussen en vrachtwagens. Niet alleen het verkeer vormt een risico voor professionele chauffeurs. Het lange stilzitten, het hanteren van lasten, lichaamstrillingen,… zorgen voor heel wat rugproblemen. Daarenboven is tijdsdruk haast eigen aan de job met lange werkdagen, weinig slaap en stress als gevolg.

Risicofactoren

Professionele bestuurders worden blootgesteld aan heel wat fysieke risico’s zoals lawaai, trillingen, slecht verlichte wegen, extreme temperaturen of temperatuurverschillen, uitlaatgassen, gevaarlijke stoffen, het tillen of verplaatsen van zware lasten, valrisico, langdurig zitten, verkeersveiligheid,…
Knelpunten doen zich ook voor in de arbeidsorganisatie. Het ‘just-in-time’-principe, files, wachttijden bij het laden en lossen en slechte weersomstandigheden zorgen voor heel wat tijdsdruk bij de chauffeurs.
In de transportsector zijn onregelmatige, avond-, weekend- en nachtwerk geen uitzondering. Deze situatie kan negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van de chauffeurs (vermoeidheid, slaapproblemen, verstoord bioritme, overgewicht, hart- en vaatziekten,…).
Beroepschauffeurs worden ook regelmatig geconfronteerd met fysieke en verbale agressie in het verkeer maar ook vanwege klanten (bv. taxichauffeurs). Dit maakt hun job ook psychologisch erg zwaar.

Specifieke wetgeving

Werkgevers van beroepschauffeurs moeten zich houden aan de voorschriften die in de Welzijnswet worden voorgeschreven. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke wetgevingen van toepassing op de transportsector. De Europese richtlijn 2002/15/EG (gedeeltelijk omgezet in Belgische wetgeving in het KB van 8 oktober 2012 – BS 31 oktober 2012) regelt de rij- en rusttijden van chauffeurs. Vrachtwagenchauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten zich houden aan de ADR-richtlijnen.