Een langdurige afwezigheid van het werk heeft negatieve gevolgen zowel voor de werknemer als voor de werkgever en de brede maatschappij. Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker het is om opnieuw het werk te hervatten. Daarom is het belangrijk om werknemers van bij het begin van hun afwezigheid goed op te volgen.

Re-integratiebeleid 

Een re-integratiebeleid moet gebaseerd zijn op de visie van de onderneming over het bevorderen van de terugkeer naar het werk van langdurig zieken en welke maatregelen daarvoor genomen kunnen worden. Het beleid moet zowel passen binnen het dynamisch risicobeheersingssysteem als aansluiten bij HR- en managementpraktijken. Het re-integratiebeleid bevat o.m.

  • Rollen en verantwoordelijkheden van verschillende betrokkenen;
  • Afspraken over aangepast werk (bv. wat is er mogelijk (aanpassen roosters, taken, werkpost), voor welke functies?);
  • Evaluatie en bijsturing.