Contacteer ons voor meer informatie over onze opleidingen in Nederland. Wij helpen je graag bij je keuze.

Opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK)

De opleiding stelt de deelnemers in staat om op organisatorisch en managementniveau de risico’s te beheersen. Na deze opleiding beschikken de deelnemers over de benodigde kennis en competenties om bedrijven en instellingen te adviseren over preventie en veiligheid. De opleiding is officieel opgenomen in de lijst van erkende opleidingen van Hobéon SKO.

Opzet en werkwijze

Prevent richt de lessen zodanig in dat de leerdoelen, lesactiviteiten en de toetsing op elkaar zijn afgestemd. Om het leerproces te optimaliseren, werkt Prevent met verschillende werkvormen zoals presentaties met interactieve groepsgesprekken, zelfstandige individuele en groepsopdrachten en bedrijfsbezoeken.

De opleiding is zo praktisch mogelijk opgezet door de keuze van deskundige docenten in het vakgebied en door een praktijkgerichte insteek met tal van voorbeelden. De deelnemers reflecteren op deze voorbeelden vanuit hun eigen achtergrond en praktijk. De keuze voor deze interactieve werkwijze vereist een actieve deelname van de deelnemers en in een aantal gevallen ook voorbereidende werkzaamheden.

Onze opleidingen

MVK

Een opleiding van 14 dagen welke leert te communiceren en te adviseren. Het leert de analytische vaardigheden en het samen werken aan. En nog veel meer.

Deze opleiding is binnenkort beschikbaar!

Basisvorming

Deze opleiding duurt 6 dagen en bereidt je helemaal voor op de vervolgopleiding MVK of HVK.

Deze opleiding is binnenkort beschikbaar!