Voorkomen is beter dan genezen. Maar wat als er toch een arbeidsongeval gebeurt? Dan moet de schade beperkt, zo mogelijk hersteld en vergoed worden en het nodige gedaan om een gelijkaardig ongeval in de toekomst te beletten.

Wat is een arbeidsongeval?

De wetgeving omschrijft een arbeidsongeval als elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt waarvoor men een plotselinge gebeurtenis kan aanwijzen.
Ook het ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk, wordt als arbeidsongeval aanzien; de weg naar en van het werk is het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd.

Aangifte van een arbeidsongeval

Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden bij de arbeidsongevalverzekeraar. Op die manier kan het slachtoffer schadeloos gesteld worden (arbeidsongevallenwet).
Voor lichte ongevallen geldt onder voorwaarden een vrijstelling van deze aangiftepicht.

Registratie en melding

Daarnaast zijn er ook heel wat verplichtingen om ongevallen te registreren en te onderzoeken om op die manier gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen. Deze verplichtingen spruiten voort uit de wetgeving welzijn op het werk. Elk ongeval moet onderzocht worden.