De overheid ontwikkelt een beleid om het welzijn op het werk te bevorderen. De programma's op nationaal niveau sluiten aan bij de Europese strategie.

Europa: strategisch kader

Op Europees niveau wordt het beleid gevoerd in het kader van het Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027: Gezondheid en veiligheid op het werk in een veranderende arbeidswereld. Het strategisch kader bevat drie belangrijke uitdagingen op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk:

 • anticiperen op en in goede banen leiden van veranderingen op het vlak van verschillende transities: de groene, de digitale en de demografische.
 • verbeteren van de preventie van arbeidsongevallen en -ziekten, en het toewerken naar een op een nulvisie gebaseerde aanpak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen;
 • verhogen van de paraatheid om in te kunnen spelen op actuele en toekomstige gezondheidscrises

België: nationaal actieplan

In maart 2022 verscheen het Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027. Een greep uit de inhoud: 

 • evaluatie van de coronapandemie en gevolgtrekking
 • blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia: herziening van Belgische procedure voor de vaststelling van grenswaarden
 • verder inzetten op de bestrijding van psychosociale risico's
 • preventie van skelet- en spieraandoeningen
 • vision zero arbeidsongevallen
 • bescherming van dienstboden
 • telewerk
 • re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
 • een wereld en arbeidsmarkt in verandering
 • ...

Het nationaal actieplan is deels gebaseerd of het Europees strategische kader en deels op de Gezamenlijke prioriteitennota van de sociale partners van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk voor 2020-2024. 
Naast publicaties en campagnes is wetgeving het belangrijkste instrument om het beleid te realiseren. In België is dat vooral de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Codex over het welzijn op het werk.