Het gezondheidstoezicht heeft tot doel om de gezondheid van de werknemers te beschermen door het opvolgen en het regelmatig onderzoeken van werknemers. De arbeidsarts voert de medische onderzoeken uit en gaat na of de werknemer medisch geschikt is voor de functie en eventuele gezondheidsproblemen in een vroeg stadium op te sporen. 

Wat is gezondheidstoezicht?

Het gezondheidstoezicht heeft als doel de gezondheid van de werknemers te beschermen door het opvolgen en het regelmatig onderzoeken van werknemers. Niet alle werknemers zijn onderworpen aan het gezondheidstoezicht. Dat hangt af van de functie of van de risico's waarmee de werknemers te maken krijgen. 

Is gezondheidstoezicht verplicht?

Het gezondheidstoezicht is verplicht als de risicoanalyse erop wijst dat de werknemers blootgesteld worden aan bepaalde risico’s of als ze bepaalde functies uitoefenen. Het gezondheidstoezicht is bijvoorbeeld verplicht voor werknemers met een zogenaamde veiligheidsfunctie. Dat is een functie waarbij arbeidsmiddelen gebruikt worden die een gevaar inhouden voor de veiligheid van collega’s. Bekende voorbeelden zijn de heftruckchauffeurs of de bedienaars van kranen. 
Ook bij de blootstelling aan bepaalde risico's is het gezondheidstoezicht verplicht. Dat is onder meer bij blootstelling aan lawaai, nachtwerk of chemische agentia.

Organisatie van het gezondheidstoezicht

De werkgever is verantwoordelijk voor de goede uitvoering en het verloop van het gezondheidstoezicht. Hij moet ook de risicoanalyse uitvoeren die zal bepalen of het gezondheidstoezicht nodig is of niet. De arbeidsarts neemt deel aan deze risicoanalyse en het comité moet zijn voorafgaandelijk advies geven op de resultaten ervan. Bij geschillen, komt de arbeidsinspectie tussen.

Wettelijke bepalingen over gezondheidstoezicht

De bepalingen inzake gezondheidstoezicht zijn terug te vinden in de Codex Welzijn op het werk, Boek I Algemene beginselen, Titel 4 Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers.