Het analyseren van arbeidsongevallen is verplicht en vanuit preventie-standpunt is dat maar goed ook. Uit ongevallen kunnen we veel leren. Er bestaan verschillende analysetechnieken ongevallen te analyseren.
Ook bijna-ongevallen, of incidenten die hadden kunnen leiden tot een ongeval of ernstig ongeval, zijn het waard om onderzocht te worden.