Bijna een vierde van de Europese beroepsbevolking zegt te lijden aan een chronische ziekte. Een vijfde zou last hebben van langdurige gezondheidsproblemen. Vele gezondheidsrisico’s en ongezonde gedragingen kunnen echter voorkomen worden. Ondernemingen kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen stress, roken, alcoholgebruik of bij het stimuleren van gezonde leefgewoontes zoals een evenwichtige voeding en voldoende lichaamsbeweging.

Waarom?

Bedrijven doen er goed aan om te investeren in gezondheidsbevordering op het werk omdat het een gezonde en aangename werkomgeving kan creëren en bijdraagt tot een positief bedrijfsimago. Daarnaast zijn gezonde werknemers minder afwezig, energieker en meer gemotiveerd, wat de productiviteit dan weer ten goede komt.

Wat zegt de wet?

Alle ondernemingen zijn verplicht een beleid te voeren met als doel het verbeteren van de veiligheid en het welzijn van de werknemers. In het ideale geval is het beleid rond gezondheidsbevordering:

  • een holistische visie op gezondheid: aandacht voor gezondheid en welzijn is een middel om goed te functioneren op het werk en leidt tot een betere zelfontplooiing van de werknemer;
  • participatief en emancipatorisch: het uitgangspunt zijn de concrete problemen en behoeften van personeel en directie in verband met gezondheid en welzijn;
  • een geïntegreerde aanpak: een combinatie van verschillende gezondheidsitems verdient de voorkeur (roken, beweging, gezonde voeding,…);
  • multidisciplinair: er moet steun en participatie zijn van verschillende functies in het bedrijf (HR, directie, preventieadviseurs, comité, vakbond,…);
  • projectmatig met een concreet actieplan.

Gezondheidsbevorderende maatregelen

Hoe beter de gekozen maatregelen afgestemd zijn op de noden en behoeften die er leven binnen de onderneming, hoe groter het succes ervan zal zijn. Beeldschermwerkers hebben niet dezelfde noden als vrachtwagenchauffeurs of bouwvakkers. Enkele voorbeelden van gezondheidsbevorderende maatregelen zijn: werknemers aanmoedigen om te lopen door bijvoorbeeld de trap te nemen i.p.v. de lift, pauzes voorzien voor stretchoefeningen, gezonde voeding aanbieden,…

Gezondheidsbeleid screenen? 

Onze Healthscan geeft je gericht informatie over wat al goed loopt, wat de knelpunten zijn en hoe je het beleid kan bijsturen.