Biologische agentia zijn micro-organismen die bij blootstelling kunnen leiden tot ernstige gezondheidseffecten zoals infecties, zoönosen en luchtwegaandoeningen.