De definitie van ongewenst seksueel gedrag op het werk in de wetgeving luidt als volgt: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Ongewenst seksueel gedrag is onderdeel van het ruimere begrip grensoverschrijdend gedrag. Hieronder verstaat men ook geweld op het werk en pesten.