Met agressie of geweld op het werk worden alle daden van agressie t.o.v. werknemers bedoeld. Dit is een vrij ruime omschrijving.
Agressie omvat:

  • elke daad van agressie t.o.v. werknemers
  • zowel fysieke bedreigingen of aanvallen als psychische bedreigingen zoals vernederingen, beschimpingen en beledigingen
  • zowel eenmalige als herhaalde feiten
  • meestal gezien als een bedreiging van (een) dader(s) van buitenaf