Een aanpak op maat

Een co-creatieve aanpak met een sterke betrokkenheid van de klant
Jarenlange ervaring met het begeleiden van trajecten in kleine, middelgrote en grote (multinationale) ondernemingen
Begeleiding en communicatie in Nederlands, Frans en Engels; andere talen mogelijk in functie van de behoeften van de klant

De aanpak van Prevent voor het ontwikkelen en versterken van de veiligheidscultuur is gericht op het creëren van een context waarbinnen leidinggevenden en medewerkers aangezet worden om zelf hun eigen veiligheidsattitude en gedrag te versterken. De begeleiding door Prevent bestaat erin om stapsgewijs de betrokkenheid, bewustwording, kennis en vaardigheden van iedereen met betrekking tot veiligheid te verhogen. Op die wijze wordt iedereen aangezet om zijn/haar rol inzake veiligheid op het werk op te nemen. Bovendien wordt ernaar gestreefd om leidinggevenden de kennis en vaardigheden aan te reiken om zelf hun eigen team te coachen in de groei naar een hoger niveau van veiligheidscultuur.

Geïnteresseerd?

Vraag meer informatie of een offerte