Voor de ondersteuning en de uitbouw van het preventiebeleid wordt de werkgever bijgestaan door een dienst voor bescherming en bescherming op het werk bestaande uit preventieadviseurs. De preventieadviseurs kunnen op twee niveaus actief zijn nl. in de onderneming (eerste lijn), in een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of extern (tweede lijn) in een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De oprichting van een interne dienst is verplicht voor elke onderneming. 

Oprichting interne dienst = verplicht

Elke werkgever moet beschikken over een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (interne dienst), met één of meerdere preventieadviseurs. Als de onderneming minder dan 20 werknemers telt, mag de werkgever zelf de functie van preventieadviseur vervullen.

Ondersteuning van het preventiebeleid

De interne dienst staat de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij tijdens het uitwerken, plannen, uitvoeren en evalueren van een welzijnsbeleid dat op zijn beurt opgesteld wordt op basis van een dynamisch risicobeheersingssysteem.

De interne dienst heeft als algemene opdracht het bijstaan van werkgever, hiërarchische lijn  en werknemers bij het preventiebeleid. De opdrachten en taken van de interne dienst voor preventie en bescherming zijn gedetailleerd opgenomen in de wetgeving (Codex welzijn op het werk, Boek II, Titel 1). Het gaat om opdrachten en taken zoals het meewerken en ondersteunen van de risicoanalyse, het onderzoeken van arbeidsongevallen en bijdrage aan de aankoop van veilige arbeidsmiddelen.

Intern of extern?

De interne dienst hoeft deze opdrachten niet allemaal zelf voor haar rekening te nemen. Ook de externe dienst kan tussenkomen maar taken die bedrijfsspecifieke kennis vragen, moeten zeker in de grotere bedrijven en organisaties verplicht intern uitgevoerd worden. Kleine bedrijven en organisaties waar doorgaans minder deskundigheid is, mogen meer beroep doen op externe deskundigheid. 
De interne dienst is wel steeds belast met de samenwerking met de externe dienst en met de coördinatie van de activiteiten.