Wie doet wat in preventie en bescherming op het werk?

Een veilige en gezonde werkomgeving is het resultaat van overleg en samenwerking. Iedereen in de onderneming heeft een rol te vervullen.

Werkgever = eindverantwoordelijke voor het preventiebeleid

Dat wil zeggen: het is aan de werkgever om 

  • het preventiebeleid uit te werken; én
  • de middelen en verantwoordelijkheden te bepalen

Om dit te doen is het ook nodig om de risico's op het werk te analyseren en op basis daarvan preventiemaatregelen vast te leggen.
Dit alles brengt hij samen in een 5-jaarlijks globaal preventieplan en jaaractieplannen.

Hiërarchische lijn = uitvoeren van het preventiebeleid 

De hiërarchische lijn, dat zijn alle leidinggevenden, vertalen het preventiebeleid naar de werkvloer door

  • actief risico's op te sporen en preventiemaatregelen te nemen;
  • informatie, coaching, instructies te geven;
  • toezicht te houden. 

Alle medewerkers = ook verantwoordelijkheid opnemen!

Als medewerker moet je zorg dragen voor je eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen. Bijvoorbeeld door:

  • onveilige situaties te melden;
  • nooit veiligheidsmaatregelen of -voorzieningen uit te schakelen;
  • de veiligheidsvoorschriften te respecteren.

Diensten voor preventie en bescherming op het werk = preventiebeleid ondersteunen

Aan het hoofd van de interne dienst staat de interne preventieadviseur.
Hij/zij staat de werkgever bij voor alles wat te maken heeft met veiligheid en gezondheid op het werk.

De interne dienst wordt voor gespecialiseerde opdrachten bijgestaan door een externe dienst. 

Externe diensten hebben tal van experten in dienst om de ondernemingen bij te staan zoals arbeidsartsen, preventieadviseurs, arbeidshygiënisten, arbeidspsychologen, ergonomen. De arbeidsarts voert bijvoorbeeld de medische onderzoeken uit (gezondheidstoezicht). 

Vertrouwenspersoon = aanspreekpunt voor problemen inzake stress, geweld of pesten op het werk

Bij de vertrouwenspersoon kan je terecht met alle vragen, opmerkingen of klachten over stress en psychosociale problemen. 

Comité voor preventie en bescherming op het werk = participatie en overleg over het preventiebeleid 

Het comité doet voorstellen en geeft advies over veiligheid en gezondheid op het werk. Het Comité zorgt er voor dat de stem van de medewerker gehoord wordt in het preventiebeleid.

Het comité

  • is samengesteld uit werkgeversafgevaardigden en werknemersafgevaardigden; 
  • vergadert maandelijks. 

Alle themapagina's over Preventieorganisatie en -structuren