Onveilige situaties of handelingen op het werk brengen werknemers in gevaar en leiden tot arbeidsongevallen. Veiligheidsrisico’s zijn sterk afhankelijk van de aard van het werk, de omstandigheden en de werkorganisatie.