Elektriciteit zorgt voor licht, warmte en drijfkracht. Elektriciteit is gevaarlijk, maar als we er goed mee omgaan, dan zijn de risico’s aanvaardbaar. 

Risico's van elektriciteit

Het bekendste risico van elektriciteit is elektrisering als mensen in contact komen met stroom. Als deze elektrisering de dood tot gevolg heeft, spreekt men van elektrocutie. Risicofactoren zijn: de grootte van de stroom, de duur van de stroomdoorgang, de gevolgde weg, de frequentie en de weerstand van het menselijke lichaam. 

Bekwaamheden BA4 - BA5

Niet iedereen mag werken uitvoeren aan elektrische installaties. De bekwaamheid van personen wordt aangeduid met de letters BA en een cijfer gaande van 1 tot 5. Enkel personen met een kwalificatie BA4 of BA5 mogen aan een elektrische installatie werken. Het is aan de werkgever om te bepalen wie voldoende opgeleid is en ervaren is voor de BA4/BA5 kwalificatie. De werkgever moet bovendien specifiek verklaren waarvoor (voor welke installaties, type werkzaamheden) iemand gewaarschuwd of vakbekwaam is.

Lees Bevoegdheidsverklaring BA4 - BA5

Wetgeving

In de codex welzijn op het werk zijn specifieke bepalingen opgenomen over elektrische installaties op het werk. Daarnaast is er het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties dat voorschriften bevat voor alle elektrische installaties.

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties - AREI

Het 'nieuwe' AREI is verschenen door het KB van 8 september 2019 (BS 28 oktober 2019). Het KB legt de 3 boeken vast van het AREI m.n. Boek 1: laagspanning en zeer lage spanning, Boek 2: hoogspanning en Boek 3: transmissie en distributie van elektrische energie. Het AREI is in werking getreden op 1 juni 2020. Op die datum werden de bepalingen van het oude AREI ingetrokken.
Ga verder