Voorkomen is beter dan genezen. Maar soms loopt het toch mis, vaak zonder enig gevolg (incident) maar er kunnen ook slachtoffers vallen (arbeidsongeval). Als er toch iets voorvalt, is het van belang om te zorgen voor een correcte registratie, een grondig onderzoek van wat er precies is misgelopen en een goede opvolging. Zo kan het nodige gedaan worden om een gelijkaardig voorval in de toekomst te voorkomen.

Wat is een...

Bijna-ongeval of incident

Een incident of een bijna-ongeval is een onvoorziene gebeurtenis die net geen materiële of menselijke schade met zich meebrengt. Dit voorval kan veroorzaakt zijn door zowel menselijke als technische en/of organisatorische factoren.
Bijvoorbeeld: op een bouwplaats valt een hamer vanaf de steiger naar beneden en mist op een haar na de medewerker die onder de steiger aan het werk is. Er is geen sprake van schade of letsel, maar in minder gunstige omstandigheden zou dit wel het geval geweest zijn.

Ongeval 

Een ongeval is een ongewilde gebeurtenis die heeft geleid tot letsel (bij mensen) of schade (materieel).
Bijvoorbeeld: de hamer valt van de steiger op een persoon die op de begane grond aan het werk is (letsel) of op een wagen die eronder geparkeerd staat (materiële schade).

Arbeidsongeval

De wettelijke definitie luidt als volgt: "een arbeidsongeval is een plotselinge gebeurtenis die een letsel veroorzaakt en die voorvalt tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst". 

Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden zodat het slachtoffer vergoed kan worden. Daarnaast gelden er ook verplichtingen om ongevallen te onderzoeken en zo de oorzaken terug te vinden. Het doel van deze verplichting heeft te maken met preventie en is erop gericht om gelijkaardige voorvallen in de toekomst te voorkomen.
 

Bekijk de themapagina's van het thema Arbeidsongevallen en incidenten

Ongevallenregistratie en -opvolging

Cijfers over arbeidsongevallen, tendensen en onderzoek, schadeloosstelling van slachtoffers, aangifte van arbeidsongevallen, opmaken van arbeidsongevallensteekkaarten, registreren van incidenten en bijna-ongevallen, enz.

Naar de themapagina

Ongevalsonderzoek

Hoe arbeidsongevallen onderzoeken, arbeidsongevalsanalysemethoden, beschrijvingen van ongevallen, leren uit ongevallen, enz. 

Naar de themapagina