De gevolgen van brand kunnen catastrofaal zijn. Niet alleen kan een brand zware schade toebrengen aan gebouwen en uitrusting maar het kan ook leiden tot zware verwondingen of de dood van medewerkers. Het voorkomen van brand is daarom de eerste opdracht maar tegelijkertijd zijn ook maatregelen nodig om, als er dan toch brand uitbreekt, de schade zoveel mogelijk te beperken. 

Hoe ontstaat brand?

Brand is een chemische reactie die ontstaat als er drie elementen gelijktijdig aanwezig zijn: een brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron (energie). De combinatie van deze elementen wordt vaak voorgesteld in een ‘branddriehoek’.

Preventie

De branddriehoek geeft ook aan hoe brand kan voorkomen of bestreden worden. Door ervoor te zorgen dat de drie elementen niet samen aanwezig zijn (bv. gebruik van vonkvrij gereedschap), kan geen brand ontstaan. Als het toch brandt, kan het vuur gedoofd worden  door een van de elementen weg te nemen (bv. een blusdeken over een brandende friteuse neemt de zuurstoftoevoer weg).

Brandveiligheid

Brandveiligheid bestaat uit dynamische en statische maatregelen. De dynamische maatregelen zijn de maatregelen die men moet uitvoeren als het brandt: de evacuatie-instructies opvolgen, een brand melden, de brandweer bellen, een alarm indrukken en een beginnende brand bestrijden.
Statische maatregelen hebben te maken met de infrastructuur (brandweerstand van materialen, ligging en inrichting van evacuatiewegen, …) en met branddetectie en –bestrijdingsmiddelen. Sedert de brand in de Innovation in 1967 staan er in de Belgische wetgeving behoorlijk wat regels over de inrichting van gebouwen. Grosso modo kan men stellen dat hoe hoger een gebouw is, hoe strenger de brandveiligheidsnormen zijn.
Sprinkler-installaties, automatische branddetectie en –melding zijn een heel goede aanvulling.

Basiswetgeving