De onderwijssector verdient extra aandacht als het op veiligheid en gezondheid aankomt. Enerzijds omdat het een sector is met veel burn-outs, anderzijds zijn er vooral in de beroeps- en technische afdelingen van het onderwijs leerlingen die gelijkgeschakeld zijn met werknemers. Op hen is de volledige welzijnswetgeving ook van toepassing.