In de hedendaagse zakelijke omgeving is het van essentieel belang voor organisaties om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Dit geldt niet alleen om juridische problemen te vermijden, maar ook om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen, wat cruciaal is voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. 

Onze aanpak

Voorbereiding en planning
Documentatieanalyse, werkplekinspectie en interviews
Rapportering en aanbevelingen

Prevent beschikt, als toonaangevende partner op het gebied van preventieadvies, over een jarenlange expertise in het uitvoeren van juridische compliancy checks. Deze checks zijn gericht op het identificeren van eventuele hiaten in de huidige procedures en processen van een organisatie, zodat deze kunnen worden aangepakt om volledige wettelijke naleving te garanderen.

Voorbereiding en planning
Het proces begint met een grondige voorbereiding en planning. Prevent werkt samen met de klant om een duidelijk beeld te krijgen van de specifieke activiteiten, processen en risico's die verband houden met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

Documentatieanalyse
Het team van Prevent voert een grondige analyse uit van de documentatie van de klant, waaronder beleidsdocumenten, procedures, registraties en andere relevante informatie. Hierbij wordt gecontroleerd of de organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Werkplekinspectie
Fysieke aanwezigheid op de werkplek is cruciaal. Prevent-experts voeren ter plaatse inspecties uit om de implementatie van de beleidsmaatregelen en procedures te evalueren. Hierbij wordt gelet op mogelijke risico's en gevaren die de gezondheid en veiligheid van werknemers kunnen beïnvloeden.

Interviews en overleg
Gesprekken met sleutelfiguren binnen de organisatie worden gevoerd om inzicht te krijgen in de praktische toepassing van veiligheidsprocedures en om eventuele zorgen of tekortkomingen te identificeren.

Rapportering en aanbevelingen
Op basis van de bevindingen wordt een gedetailleerd rapport opgesteld met aanbevelingen om de naleving van de wet- en regelgeving te verbeteren. Dit omvat mogelijk ook trainingen voor medewerkers en aanpassingen aan bestaande beleidsmaatregelen.

Het resultaat

De uitvoering van een Legal Compliance Check door Prevent biedt organisaties de mogelijkheid om proactief te handelen in het waarborgen van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek. Door te voldoen aan de wettelijke vereisten creëren bedrijven niet alleen een veilige werkomgeving, maar versterken ze ook het vertrouwen van werknemers en verlagen ze het risico op juridische problemen. Prevent blijft een waardevolle partner voor organisaties die streven naar een duurzaam en gezond werkklimaat.

Geïnteresseerd?

Vraag meer informatie of een offerte