Blootstelling aan trillingen kan de gezondheid schaden. Het werken met elektrisch handgereedschap is een voorbeeld van werk dat trillingen met zich kan meebrengen. Ook het rijden met zware werfvoertuigen is een mogelijke oorzaak van trillingen. 

Wat zijn trillingen?

Trillingen kunnen een fysieke impact hebben op het lichaam en schokkende verplaatsingen van lichaamsdelen teweegbrengen. De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van de verplaatsing, de versnelling en de frequentie van de trillingen.  De kans op vermoeidheid en lichamelijke schade toeneemt naarmate de duur van de blootstelling vergroot. 

Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen trillingen die overgebracht worden op het ganse lichaam (lichaamstrillingen) of trillingen die een effect hebben op de handen en armen (hand-arm trillingen) door het hanteren van elektrisch of pneumatisch handgereedschap.

Preventie

Blootstelling aan trillingen moet vermeden worden en als dat niet kan, zo beperkt mogelijk gehouden worden. Voorbeelden van maatregelen zijn kiezen voor gereedschap/voertuigen met een zo laag mogelijk trillingsniveau, alle gereedschap/voertuigen goed onderhouden, de blootstellingsduur beperken (pauzes, jobrotatie).