De wijze waarop de arbeidstijd georganiseerd is, heeft een effect op de gezondheid en de veiligheid. Nachtwerk, lange werkuren of onregelmatige werkroosters kunnen leiden tot gezondheidsproblemen of ongevallen in de hand werken.

Wetgeving over arbeidstijden

De basisprincipes voor de organisatie van de arbeidstijd zijn terug te vinden in de Europese richtlijn 2003/88. In België zijn deze bepalingen hoofdzakelijk opgenomen in de arbeidswet. De richtlijn regelt aspecten zoals de dagelijkse rusttijden, de pauzes, de wekelijkse rusttijd, de jaarlijkse vakantie en bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid.