Jonge werknemers zijn een kwetsbare groep. Ze hebben weinig ervaring en lopen daardoor meer risico's. 

De wetgeving bevat specifieke bepalingen over jonge werknemers. Deze zijn erop gericht om hen extra bescherming te bieden. Zo is het bijvoorbeeld verboden om jongeren te laten werken met gevaarlijke machines zoals cirkelzagen of hen bloot te stellen aan bepaalde gevaarlijke stoffen. Jongeren zijn ruim gedefinieerd en omvatten naast de werknemers tussen 15 en 18 ook de jobstudenten. Voor stagiairs zijn er afzonderlijke bepalingen maar de algemene principes zijn gelijklopend.

Statistieken van arbeidsongevallen tonen aan dat jongeren meer kans lopen op een ongeval dan oudere werknemers. Daarogaans zijn de ongevallen wel minder ernstig dan bij hun oudere collega's.