Als toonaangevend bedrijf op het gebied van welzijn en preventie op de werkvloer, voert Prevent regelmatig ergonomische analyses uit om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren en het welzijn van werknemers te bevorderen. Een ergonomische analyse is een cruciale stap om de werkplek aan te passen aan de behoeften en capaciteiten van de medewerkers, waardoor het risico op werkgerelateerde gezondheidsproblemen wordt verminderd en de productiviteit wordt verhoogd.

Hoe gaan we te werk?

Taken en werkstations in kaart brengen
Risico's identificeren
Aanbevelingen verstrekken

Het proces begint met het in kaart brengen van de verschillende taken en werkstations binnen een organisatie. Prevent-experts observeren en analyseren hoe werknemers hun taken uitvoeren, letten op houdingen, bewegingen en de gebruikte apparatuur. Ze verzamelen gegevens over factoren zoals zithouding, werkhouding, herhalende bewegingen en de algehele fysieke belasting.

Vervolgens worden de verzamelde gegevens geëvalueerd om potentiële risico's en knelpunten te identificeren. Dit omvat mogelijke bronnen van fysieke stress, zoals oncomfortabele werkplekken, slechte verlichting, repetitieve handelingen of onjuist afgestelde uitrustingen. Het doel is om te begrijpen hoe deze factoren van invloed kunnen zijn op de gezondheid en prestaties van werknemers.

Na de analyse stelt Prevent gedetailleerde aanbevelingen op om de ergonomie te verbeteren. Dit kan variëren van eenvoudige aanpassingen aan werkplekken, het organiseren van specifieke opleidingen, het coachen van werknemers, tot het implementeren van geavanceerdere technologische oplossingen. Het doel is om een werkomgeving te creëren die de gezondheid en productiviteit van werknemers ondersteunt.

Nauwe samenwerking

Tijdens het implementatieproces werkt Prevent nauw samen met de organisatie en haar werknemers. Dit omvat het verstrekken van training en bewustwording over ergonomie, zodat werknemers begrijpen hoe ze hun eigen welzijn kunnen bevorderen. Bovendien voert Prevent regelmatige follow-upbezoeken uit om ervoor te zorgen dat de aanpassingen effectief zijn en om eventuele aanvullende maatregelen te identificeren die nodig kunnen zijn.

Het resultaat

De uitvoering van een ergonomische analyse door Prevent is een investering in de gezondheid, tevredenheid en efficiëntie van werknemers. Door proactief te handelen en de werkomgeving aan te passen aan de behoeften van het personeel, draagt Prevent bij aan het creëren van een veilige, comfortabele en productieve werkomgeving.

Geïnteresseerd?

Vraag meer informatie of een offerte