Afval komt nog te veel vrij in het milieu. Zo komt er jaarlijks meer dan 11 miljoen ton plastic afval in zee terecht. Naast de impact op het milieu, kan afval ook de veiligheid en de gezondheid van werknemers in het gedrang brengen. Afval kan gevaarlijke eigenschappen bevatten die de gezondheid kunnen aantasten tijdens bv. behandeling of transport, productieafval moet afgevoerd worden wat tot ongevallen kan leiden enz.