Bedrijven of organisaties schakelen regelmatig aannemers in voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dat heeft tot gevolg dat werknemers van andere werkgevers aan het werk gaan op de arbeidsplaats van de opdrachtgever. Deze situatie brengt specifieke risico's met zich mee, zowel voor de werknemers van de aannemer als van de opdrachtgever. 

Risico’s in kaart brengen

Werken laten uitvoeren door (onder)aannemers brengt extra risico’s met zich mee: meer mensen tegelijk op de site, een complexere organisatie, andere dan de normale standaardwerkzaamheden…. Wie is verantwoordelijk voor wat? Ongevallen rond contractor-activiteiten hebben vaak te maken met misverstanden, een gebrekkige planning, te weinig informatie over de risico’s, geen of slechte instructies, onduidelijke afspraken, … 

Wat zegt de wet ?

Aangezien contractor-activiteiten extra risico’s inhouden, zijn er in de wetgeving specifieke bepalingen voorzien. De wet welzijn op het werk (4 augustus 1996, BS 18 september 1996) wijdt afdeling 1 van hoofdstuk 4 aan Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf. De bepalingen gelden zowel voor de werkgevers die de werkzaamheden laten uitvoeren (opdrachtgevers) als de (onder)aannemers die de werken komen uitvoeren. De aannemer heeft een overeenkomst aangegaan met de werkgever om werkzaamheden uit te oefenen in zijn inrichting (het bedrijfsterrein, site, installaties). De onderaannemer heeft geen overeenkomst met de initiële opdrachtgever maar wel met de aannemer.

De wettelijke verplichtingen gaan over het geven van informatie, het coördineren van de werkzaamheden tussen de verschillende partijen en het opvolgen van de aannemers. De wet welzijn vertrekt van het principe dat het de verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever om erop toe te zien dat alle werkzaamheden in veilige en gezonde omstandigheden verlopen.