Een preventiebeleid vergt een gestructureerde en dynamische aanpak: een risicoanalyse ingebed in een dynamisch risicobeheersingssysteem.

Dynamisch risicobeheersingssysteem = verplicht

De wetgeving zegt duidelijk "Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie" en introduceert het begrip dynamisch risicobeheersingssysteem. Het dynamisch risicobeheersingssysteem omvat de planning en de uitvoering van het preventiebeleid gebaseerd op een systematische risicoanalyse.

Plan-Do-Check-Act in preventie

Het dynamisch risicobeheersingssysteem bestaat uit vier elementen: uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie/bijsturing (zie figuur). Deze vier elementen zijn geïnspireerd op de  vier basisstappen van de Plan-Do-Check-Act-cirkel. Deze cirkel is de basis van een beleid gericht op voortdurende verbetering. Het implementeren van dit cyclisch proces in (bedrijfs)activiteiten is een voorwaarde voor een kwaliteitsvolle organisatie en draagt bij tot het integreren van preventie in het algemene bedrijfsbeleid.

Risicobeheer

Aan de basis van het dynamisch risicobeheersingssysteem ligt een systematische risicoanalyse gericht op het uitwerken van beheersmaatregelen. Globale beheersmaatregelen genieten de voorkeur boven punctuele maatregelen die enkel inspelen op specifieke risico's.

Risicoanalyse in de wetgeving

Op zoek naar ondersteuning bij het uitvoeren van risicoanalyses?

Prevent biedt consultancy en praktische begeleiding aan op maat! Bekijk onze consultancypagina of contacteer ons.