Om ons kwetsbaar milieu te beschermen heeft de overheid op het einde van de twintigste eeuw een milieubeleid uitgewerkt dat werkt met kwaliteitsnormen. Men spreekt over verschillende compartimenten: water, lucht, afval, natuur, energie, bodem, ruimtelijke ordening. 

In tegenstelling tot welzijn op het werk is milieu een gewestaangelegenheid, m.a.w. Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn bevoegd voor het milieubeleid. De federale overheid heeft nog enkele bevoegdheden overgehouden (bv. Noordzee en nucleaire zaken).