Musculoskeletale aandoeningen, afgekort MSA, is een verzamelnaam die verwijst naar aandoeningen van bovenste en onderste ledematen. Risicofactoren MSA kunnen te maken hebben met het werk. Het gaat bijvoorbeeld over het uitoefenen van fysiek belastende taken. Aspecten zoals kracht, duur, frequentie, houding spelen daarbij een belangrijke rol. Om het ontstaan van MSA tegen te gaan, is het vereist om een risicoanalyse uit te voeren en preventiemaatregelen te nemen.

Wat zijn musculoskeletale aandoeningen of MSA?

Om te bewegen, activiteiten uit te voeren, te werken, enz. maken we gebruik van ons bewegingsapparaat, ons ‘musculoskeletaal systeem’. Dit systeem is het complex geheel van beenderen, gewrichten, spieren, pezen, ligamenten, zenuwen en bloedvaten in het lichaam. Al onze houdingen en bewegingen zijn dus afhankelijk van de manier waarop dit systeem functioneert.
Fysieke activiteiten zijn goed voor het musculoskeletale systeem, maar als taken en inspanningen te belastend worden kan dit negatieve gevolgen hebben. Door verkeerde lichaamshoudingen of -bewegingen en repetitieve of extreem snelle bewegingen kunnen musculoskeletale vermoeidheid, pijn of aandoeningen ontstaan. Alle aandoeningen aan het musculoskeletaal systeem worden samen onder de noemer ‘musculoskeletale aandoeningen’ - kortweg MSA’s - gebracht.

MSA is dus een verzamelnaam die verwijst naar musculoskeletale aandoeningen van bovenste en onderste ledematen (respectievelijk de zone nek-schouder-bovenarm-elleboog-onderarm-pols-hand en heup-bovenbeen-knie-onderbeen-enkels-voet). Wanneer het werk een belangrijke negatieve invloed heeft op deze aandoeningen, spreekt men ook van ‘werkgerelateerde MSA’s’.

Risicofactoren voor musculo​skeletale aandoeningen

De onderliggende oorzaken van MSA zijn complex. 

Meestal is het niet één oorzaak die aan de basis ligt maar is het te wijten aan meerdere factoren. Vaak treden MSA ook niet plots op maar is het een proces over een langere periode. In een beginfase treden klachten bijvoorbeeld op bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten om daarna tijdens rustperiodes weer te verdwijnen. Na verloop van tijd kunnen de klachten echter verergeren en chronisch worden. Het vroegtijdig herkennen van MSA is belangrijk om verergering te voorkomen en de onderliggende oorzaken aan te pakken. 

De figuur geeft een overzicht van de risicofactoren voor MSA. 
Rechtstreeks samenhangend met de taken, zijn de biomechanische risicofactoren 

  • Belastende houdingen,
  • Herhaalde bewegingen, 
  • Statische en Dynamsiche kracht, en 
  • Duur. 

Daarnaast hebben ook de arbeidsomstandigheden waarin de taken worden uitgevoerd,  een invloed op het ontstaan van MSA:

  • werkorganisatie, bv. een gebrek aan pauzes, het werken tegen deadlines of het uitvoeren van een eenzijdige taak. 
  • werkomgeving, bv. koude, warmte, trillingen, lawaai
  • psychosociale factoren, bv. stress

Niet alle risicofactoren hebben te maken met het werk. Ook individuele factoren zoals leeftijd, geslacht, fysieke conditie spelen bijvoorbeeld een rol. 

Preventie van musculoskeletale aandoenin​gen

De preventie van MSA vraagt een ergonomische aanpak waarbij op basis van een analyse een combinatie van maatregelen genomen worden. Meestal is het immers niet 1 maatregel die het probleem oplost maar wel een combinatie van technische en organisatorische maatregelen.

Preventie vertrekt steeds vanuit een analyse. Om het risico op MSA in kaart te brengen kan een ergonomische analyse uitgevoerd worden. Prevent kan u daarbij helpen en heeft een ruime ervaring opgebouwd met de Ergoscan. Een ergonoom komt langs voor analyse maar reiklt meteen ook praktische oplossingen aan op maat van uw organisatie.

Voor een goede implementatie van de preventiemaatregelen is de betrokkenheid van werknemers cruciaal. Ook hiervoor heeft Prevent oplossingen en kan u bijstaan bij het informeren en bewustmaken van werknemers. Wij bieden bijvoorbeeld gepersonaliseerde Safety Days rond ergonomie of een ander thema naar keuze.