Volgens de wetgeving zijn arbeidsmiddelen alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties. Uit deze definitie kan men afleiden dat machines een soort arbeidsmiddel zijn naast andere types. 

Om de risico's van de gevaarlijkste arbeidsmiddelen zoveel mogelijk uit te schakelen of te beperken bestaan er al van bij de bestelling verplichtingen bekend onder de noemer: de drie groene lichten. 

Werkkledij, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen zijn volgens de wetgeving geen arbeidsmiddelen.

 

Wat is een arbeidsmiddel?

Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.

Wat is een machine?

Een machine is een samenstel van onderling verbonden onderdelen waarvan er tenminste één kan bewegen. Aangedreven machines zijn machines die met een afzonderlijke krachtbron worden aangedreven, bv. een motor, elektriciteit of perslucht. 
Machines kunnen vast opgesteld of verplaatsbaar zijn, bv. een cirkelzaag, een boormachine,...

Gevaren en risico’s  van werken met machines

Wie met machines werkt, is blootgesteld aan verschillende risico’s.

Mechanische risico’s

  • Gegrepen worden door bewegende delen (bv haar of loshangende kledij kan gegrepen worden door de bewegende delen van een boormachine);
  • gekneld of geplet worden (bv. persmachine);
  • getroffen worden door wegvliegend materiaal (bv. slijpmachine);
  • doorboord of gestoken worden (bv. schiethamer, nagelnietmachine);
  •  ....

Elektrische risico’s

Veel machines zijn aangedreven door elektriciteit. Bij het werken met elektrisch aangedreven machines kunnen werknemers blootgesteld worden aan risico's zoals elektrocutie of brandwonden.

Fysische risico’s

Sommige machines produceren een pak decibels en die kunnen gehoorschade veroorzaken.
Een moeilijke of verkeerde houding bij het bedienen en trillingen kunnen leiden tot spier- en botletsels. Trillingen worden vooral veroorzaakt door de handgereedschappen, meestal met pneumatische aandrijving (trilhamers, pneumatische hamers, slijpschijven,...).
Een ander fysisch risico is straling (warmte, UV,…), met mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid.