Chemische agentia kunnen, afhankelijk van hun eigenschappen of hoe ze gebruikt worden op de werkplek, een gevaar inhouden voor de gezondheid van werknemers. Sommige chemische agentia zijn als gevaarlijk ingedeeld op basis van de wetgeving en dragen een gevaarsymbool. Andere kunnen ontstaan tijdens productieprocessen. De meest gevaarlijke chemische agentia zijn kankerverwekkend of deze die onmiddellijk ernstige schade toebrengen zoals vergiftiging of brand.

Alle themapagina's binnen het thema Chemische agentia