Stress op het werk is een groot probleem voor werknemers én werkgevers. Meer dan 30% van de ziektedagen wordt veroorzaakt door overmatige stress. En meestal leidt stress tot een langdurige afwezigheid van gemiddeld 20 werkdagen.

Stress kan een zware impact hebben op de werknemers. Werknemers met stress lijden vaak aan slapeloosheid, maag- en darmstoornissen, verhoogde bloeddruk, verminderde weerstand tegen infecties,… Op psychisch vlak kunnen gestresseerde werknemers sneller geïrriteerd zijn, meer piekeren, angst hebben, onzeker en vergeetachtig zijn,… Stress kan ertoe leiden dat werknemers minder presteren en meer fouten maken.

De verzuimkost per werknemer met stressklachten zou jaarlijks minstens 11.000 euro bedragen (TNO, cijfers voor 2020). Bovendien zouden werknemers met veel stress de onderneming op korte op lange termijn willen verlaten. Ze zouden ook minder lang willen doorwerken. Een bedrijf heeft er dus alle belang bij om een degelijk stressbeleid op te zetten. Dit houdt onder andere in dat werknemers voldoende autonomie, inspraak en ondersteuning krijgen.

Wetgeving


Stress is een psychosociaal risico en moet dus verplicht worden aangepakt volgens de Wet van 4 augustus 1996, hoofdstuk 5 bis Psychosociale risico's op het werk en Titel 3 - Preventie van psychosociale risico's op het werk van de Codex welzijn op het werk