Biologische agentia zijn alomtegenwoordig in de omgeving en werknemers in verscheidene sectoren komen ermee in aanraking. Ze zijn zelden zichtbaar met als gevolg dat de risico’s vaak onderschat worden. Blootstelling aan biologische agentia kan leiden tot acute en chronische gezondheidseffecten zoals infecties, zoönosen, luchtwegaandoeningen zoals astma, allergische reacties, vergiftiging en kanker.

Wat zijn biologische agentia?

Biologische agentia zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst die bij blootstelling ernstige gezondheidsrisico’s kunnen opleveren zoals:

  • infecties door parasieten, virussen of bacteriën;
  • allergieën door blootstelling aan organische schimmelstoffen, zoals meelstof en dierlijke huidschilfers, enzymen en mijten;
  • vergiftiging of toxische effecten

Verplichtingen werkgever om risico's biologische agentia te beheersen

De Codex welzijn op het werk bevat specifieke bepalingen met verplichtingen voor werkgevers om de risico's van biologische agentia te beheersen; Deze zijn terug te vinden in de Codex Welzijn op het Werk, Boek VII Biologische agentia, Titel 1 Algemene bepalingen, hfst. 1 t.e.m. 5 en 8 t.e.m. 13. De werkgever moet een beoordeling maken van de risico’s veroorzaakt door biologische agentia, zowel voor activiteiten waarbij doelbewust (gericht) wordt gewerkt met biologische agentia als voor situaties waar blootstelling aan micro-organismen een ongewild bijverschijnsel vormt (niet welbewust). Indien er een risico bestaat, dan zijn maatregelen zoals hygiënemaatregelen, gezondheidstoezicht en eventueel inentingen vereist.