Ergonomie is gericht op een optimalisatie van het mens-werk systeem en zo te zorgen voor meer welzijn en meer efficiëntie.

Wat is ergonomie?

Ergonomie wordt vaak geassocieerd met de preventie van musculoskeletale aandoeningen maar omvat meer dan dat. Ergonomie verwijst naar de wetenschappelijke studie van de interactie tussen mensen en de andere elementen van het systeem zoals de werkomgeving, het ontwerp van producten en de organisatie van het werk.

Basisprincipes

Ergonomie

  • gaat uit van een systeembenadering;
  • is ontwerpgedreven (gericht op het herontwerpen van de omgeving, werkpost of taken);
  • is een mensgericht proces waarbij gebruikers een bron zijn voor het ontwikkelen van kennis en het testen van oplossingen;
  • is zowel gericht op het bevorderen van welzijn op het werk als op het verbeteren van efficiëntie.