Veilige producten betekent voor zowel de consument als de werknemer een betere bescherming van de veiligheid en de gezondheid. Van fabrikanten en leveranciers mag verwacht worden dat ze zorg dragen voor de producten die ze op de markt brengen en alle gebruikers goed informeren over mogelijke risico's.

Basisverplichting: veilige producten op de markt brengen

Elke producent heeft de basisverplichting om enkel veilige producten op de markt te brengen. Deze verplichting is ingeschreven in het wetboek economisch recht. Dit biedt bescherming voor zowel consumenten als werknemers.

Deze basisverplichtingen is verder aangevuld met specifieke reglementering o.a. machines, persoonlijke beschermingsmiddelen, explosieveilig materieel. Deze reglementering legt de eisen voor de CE-markering vast.

Productveiligheid en veiligheid op het werk

Voor preventieadviseurs bieden de regels over productveiligheid een goede houvast. Het is belangrijk om weten of de apparatuur, machines, e.a. die op het werk gebruikt worden, voldoen aan de basis eisen inzake veiligheid en gezondheid.