Sommige mensen moeten zich elke dag verplaatsen van en naar het werk en heel wat mensen moeten zich voor hun werk in het verkeer bewegen. Het aantal dodelijke ongevallen van en naar het werk was in 2021 even hoog als het aantal dodelijke arbeidsongevallen op de arbeidsplaats. Zich verplaatsen is en blijft een gevaarlijke activiteit. De overheid stimuleert het gebruik van de fiets. Met de komst van de elektrische fiets en de speedpedelec zijn de risico's voor fietsers nog groter geworden.