Meer en meer werknemers doen die al dan niet regelmatig aan tele-thuiswerk doen. Gemiddeld telewerkt 17% van de werknemers, ongeveer één dag per week. En ook voor telewerkers is de bescherming van de veiligheid en gezondheid van belang.

Voor- en nadelen

Studies wijzen vaak op een aantal voordelen van telewerk. Het is een manier om werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen, het reduceert de stress en de werknemer is beter geconcentreerd omdat hij minder wordt ‘lastiggevallen’ door collega’s. Doorgaans zouden telewerkers dan ook productiever zijn dan hun niet-telewerkende collega’s. Dat telewerk voor een betere werk-privé balans kan zorgen is minder eenduidig. Soms wordt het ook gewoon ingeschakeld als extra werktijd. 

Nadelen zijn mogelijk ook verminderde carrièremogelijkheden, een beperkter sociaal contact met de collega’s en ook de betrokkenheid met het bedrijf kan vervagen. Er is ook minder controle op wat een werknemer precies presteert. Bovendien beantwoordt de telewerkplek niet altijd aan de eisen inzake veiligheid en gezondheid.

Telewerk in cijfers

De European Working Conditions Telephone Survey 2021 verzamelt cijfers over de arbeidsomstandigheden. Eén van de vragen handelt over de Telework status van de job. Uit de resultaten blijkt dat in België ongeveer 12% structureel aan telewerk doet en 12% op occasionele basis. Bovendien heeft 21% een job die telewerk in zekere mate mogelijk maakt. In vergelijking met de cijfers voor de Europese unie zijn er in België dubbel zoveel werknemers die structureel aan telewerk doen.

European Working Conditions Telephone Survey 2021 Data visualisation tool