Heel wat mensen werken gedurende een groot deel van de dag aan een beeldscherm. Beeldschermwerk is niet zonder risico's. Ook thuis niet.

De werkgever heeft de verplichting om preventiemaatregelen te nemen op basis van een risicoanalyse. De analyse moet verplicht uitgevoerd worden om de vijf jaar, zowel op het niveau van een groep van beeldschermwerkposten als op het niveau van het individu. 

Om musculoskeletale aandoeningen te voorkomen is een goede opstelling erg belangrijk, zowel in de ruimte als op de werktafel.