Heel wat mensen werken gedurende een groot deel van de dag aan een beeldscherm. Beeldschermwerk is niet zonder risico's. Ook thuis niet. 

Gezondheidsproblemen die geassocieerd worden met beeldschermtaken zijn musculoskeletale aandoeningen (MSA) zoals nek-of rugpijn en andere gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en oogvermoeidheid. 

De werkgever heeft de verplichting om preventiemaatregelen te nemen op basis van een risicoanalyse. De analyse moet verplicht uitgevoerd worden om de vijf jaar, zowel op het niveau van een groep van beeldschermwerkposten als op het niveau van het individu. 

Aanbevelingen voor beeldschermwerk

Om de risico's te beperken is het belangrijk om te zorgen voor een goede uitrusting, een goede opstelling in de ruimte en de nodige afwisseling (taken, houding). 

Voldoende ruimte voorzien

Om comfortabel te kunnen werken aan het beeldscherm is voldoende ruimte nodig. Doorgaans wordt als minimale vloeroppervlakte per beeldschermwerkplek 6 m2 bepaald. Dit is een minimumwaarde en er moet bijkomend rekening gehouden worden met extra oppervlakte voor bijvoorbeeld ladeblokken en kasten. Tussen de werkplekken zijn voldoende brede doorgangen nodig. Hiervoor wordt een minimale breedte van 0,9 m aangeraden en 1,2 m indien het een looproute is. 

Bij het opstellen van de beeldschermwerkplek: rekening houden met de lichtinval

Reflectie of verblinding maken beeldschermwerk meer belastend en kunnen ertoe leiden dat werknemers een slechte werkhouding aannemen. Een beeldschermwerkplek moet daarom zo geplaatst worden dat er zich geen raam direct voor of achter de gebruiker bevindt. Het afschermen van ramen (zonnewering) en lichtarmaturen kan de hinder van reflectie of verblinding verminderen.

Zorgen voor voldoende dieptezicht

Om de ogen te ontspannen tijdens het beeldschermwerk, is het belangrijk om af en toe weg te kijken van het scherm en te focussen op een punt dat verder weg ligt (zorgen voor dieptezicht). Daarom is het niet goed om het beeldscherm tegen een muur te plaatsen. Een vrije ruimte van min. 3 m achter het scherm is aanbevolen.

Kiezen voor ergonomisch, instelbaar meubilair

Een instelbare kantoorstoel biedt de beeldschermwerker de mogelijkheid om een goede werkhouding aan te nemen door de hoogte en diepte van de zitting, rugleuning en armleuningen aan te passen.

De kantoortafel moet het mogelijk maken om:

  • te werken op de juiste hoogte (instelbaar) 
  • de benen en voeten comfortabel plaats te bieden; 
  • alle apparatuur en andere kantoorbenodigdheden makkelijk te gebruiken (voldoende groot oppervlak)

Beeldscherm, toetsenbord en muis goed opstellen 

Het scherm en het toetsenbord worden best recht voor de gebruiker geplaatst. Uitgangspunt is dat de beeldschermwerker makkelijk op scherm en toetsen kan kijken zonder de nek te draaien, te buigen of naar achteren te strekken. 

Geregeld wisselen tussen zitten, staan en rondlopen

Langdurig zitten is ongezond. Daarom is het best om zittend werk elke 30 minuten te onderbreken door een andere houding aan te nemen: staan (zit/statafel) of even rondlopen (naar de printer, kop koffie halen). Beeldschermwerkers moeten ook aangezet worden om actieve pauzes te nemen bv. wandelen tijdens de middagpauze of korte pauzes met rek- en strekoefeningen.