Verschillende factoren spelen een rol bij het thermisch comfort van de werknemers. Allereerst zijn er de pure klimatologische factoren, zoals de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid, de stralingswarmte en de luchtstromingen (of luchtsnelheid). Daarnaast zijn er ook persoonlijke factoren (eigen productie van warmte of transpiratie, metabolisme) en de organisatorische factoren (kleding, aard van het werk, fysieke belasting, ...).

Maatregelen verplicht

De wetgeving legt actiewaarden vast voor het nemen van maatregelen in geval van overmatige warmte (op basis van de WBGT-index in functie van de fysieke werkbelasting) of overmatige koude (luchttemperatuur in °C in functie van de fysieke werkbelasting).

De wetgeving over warmte en koude is terug te vinden in Titel 1 - Thermische omgevingsfactoren, Boek 5 - Omgevingsfactoren en fysische agentia van de Codex Welzijn op het werk.